Príklady reálnych meraní

Úloha č. 1: Meranie veľkosti prúdu z batérie po uzamknutí vozidla

Nastavená perióda záznamu: 5 sekúnd

Trvanie záznamu: 2 minúty (120 sekúnd)

Postup: LeakTest bol pripojený k batérii, následne boli všetky dvere uzatvorené a vozidlo uzamknuté.

Prezentácia výsledkov:

Tabuľková forma:

Grafické zobrazenie priebehu vybíjacieho prúdu:

Grafické zobrazenie priebehu napätia autobatérie:

Zhodnotenie: Maximálny vybíjací prúd bol asi 6A. Prúd klesol na nemerateľnú úroveň po minúte a pol. Ako vedľajší výsledok merania bolí získané údaje o zmene napätia autobatérie, ktoré sa mierne menilo podľa veľkosti vybíjacieho prúdu.

————————————————————————————————–

Úloha č. 2: Meranie nabíjacieho prúdu

Nastavená perióda záznamu: 5 sekúnd

Trvanie záznamu: 4 minúty (240 sekúnd)

Postup: LeakTest bol pripojený k batérii, začalo meranie aktuálne tečúceho vybíjacieho prúdu. Po jednej minúte bolo vozidlo naštartované, meraný prúd sa zmenil na nabíjací. Po ďalšej minúte a 20 sekundách bol motor vypnutý a vozidlo uzamknuté. Prúd sa opäť zmenil na vybíjací a postupne klesol na nulu.

Tabuľková forma

Grafické zobrazenie priebehu prúdu:
(kladné hodnoty prúdu predstavujú vybíjanie, záporné hodnoty nabíjanie)

Grafické zobrazenie priebehu napätia autobatérie:

Zhodnotenie: Nabíjací prúd hneď po naštartovaní dosiahol veľkosť 25 A a rýchle klesal. Súčasne napätie batérie vyskočilo na 14,5 A a mierne ďalej stúpalo. Po vypnutí motora a zamknutí dosiahol vybíjací prúd hodnotu asi 11A a postupne klesol na nulu.
Poznámka 1.: Počas merania nabíjacieho prúdu bolo auto v pokoji, motor bežal na voľnobeh.
Poznámka 2.: Pri štarte motora bola krátkodobý prúd určite vyšší než ukazuje graf. Zobrazená hodnota je priemerom za 5-sekundový merací interval.

————————————————————————————————–