Kedy nie je potrebné merať odpor uzemnenia?

Meranie na vozidle môžete realizovať aj v prípade, že nepoznáte (t. j. ešte ste nemerali) odpor uzemnenia. Je totiž možné, že hodnotu tohto odporu nebudete potrebovať.

Po ukončení merania zobrazte namerané údaje v aplikácii LeakView, do poľa pre zadanie odporu  vložte  hodnotu R=1,0 mΩ. Skontrolujte hodnotu prúdu po jeho ustálení. Ak je tento prúd menší ako približne 10 mA, je veľmi pravdepodobné, že aj po zadaní skutočnej hodnoty odporu R by bol výsledok uspokojivý, a neukazoval by na neprimerané vybíjanie. V takom prípade odpor uzemnenia nemusíte merať.

Ak by však hodnoty prúdu po ustálení boli znepokojivé, pre správne určenie úrovne vybíjania je dôležité zistiť a zadať skutočnú hodnotu odporu uzemnenia.

Samozrejme, aj v prípade, že ustálený prúd je nízky, ale zaujímajú vás konkrétne hodnoty prúdu v iných režimoch (odber pred zamknutím, prípadne nabíjací prúd), je potrebné zadať skutočnú hodnotu odporu uzemnenia.