Možná máte stejnou zkušenost – po několika dnech stání vaše auto prostě nenastartuje. Baterie byla vybitá.

obr01

Příčin může být více. Může být vadná samotná baterie nebo může být problém v nabíjecím systému.
Jednou z příčin však může být i nadměrný odběr proudu z baterie zaparkovaného vozidla, a to buď v důsledku závady, nebo nesprávné instalace elektrického zařízení.

Moderní automobily obsahují celou řadu elektrických a elektronických zařízení. Pokud je vůz nastartován, není s jejich napájením žádný problém. Pokud je však motor vypnut, měla by se tato zařízení v krátké době automaticky uvést do stavu minimálního odběru. aby byla baterie co nejméně zatížena a připravena na další startování.

Jak dlouho může být vůz zaparkován, než se nastartuje
Výrobci automobilů garantují dobu stání, po které by měl být vůz ještě schopen nastartovat. Obvykle je to 40 až 50 dní. Z toho pak vyplývá maximální vybití akumulátoru v klidovém stavu, které závisí na velikosti autobaterie.

Příklady maximálních proudových odběrů pro 50 denní záruku startování:
Baterie Proud max.
44Ah 13 mA
70Ah 20 mA
95Ah 28 mA
Při podezření na nadměrné vybití baterie je tedy vhodné tento klidový odběr změřit a zjistit, zda není vyšší než přípustný.

Nevýhody tradičních metod měření

Tradičné metódy merania

K měření odběru baterie se obvykle používají digitální multimetry.
Jejich použití má však několik nevýhod:

●Odpojení akumulátoru
Při měření proudu zapojením přístroje do série s obvodem je nutné odpojit jeden pól baterie. Jedná se tedy o značný zásah do elektroinstalace vozidla, což se u moderních automobilů nedoporučuje. Odpojením akumulátoru totiž dojde (nebo může dojít) k přerušení dodávky elektrické energie do zařízení ve vozidle.

● Proudové rázy
Při připojení měřiče k odpojeným svorkám akumulátoru, ale také při změně rozsahu měřiče dochází k velkému proudovému rázu. To má často za následek přerušení ochranné pojistky na přístroji.

● Problematická simulace klidového stavu vozidla
Během měření je obtížné navodit standardní klidový stav vozidla, protože prostor pro baterii musí být otevřený. Naměřené hodnoty proudu se proto budou lišit od stavu, kdy je vozidlo řádně zavřené a uzamčené.

● Obtíže při dlouhodobém měření
Vypínání elektrického zařízení po vypnutí motoru a uzamčení vozidla je postupné, takže minimální spotřeby je dosaženo až po uplynutí určité doby. Pokud se měřicí přístroj drží po celou dobu v ruce, je měření únavné.

● Bezpečnost vozidla
Vozidlo, které je při měření otevřené, musí být pod neustálým dohledem.

Řešením, které všechny výše uvedené nevýhody odstraňuje, je LeakTest – přístroj pro sledování vybíjecího proudu autobaterie.

LeakTest – co to je
LeakTest je elektronické zařízení určené ke sledování proudu unikajícího z baterie, když je vozidlo v klidu. Nemá vlastní napájení – při měření je napájen z baterie vozidla. Tento vlastní odběr nemá vliv na naměřené hodnoty.
Nemá žádné ovládací prvky – nastavení parametrů měření, stejně jako zobrazení a zpracování naměřených hodnot, se provádí na počítači pomocí programu LeakView.
LeakTest je připojen třemi měřicími vodiči s velkými, silnými krokosvorkami.
Obsahuje také konektor USB a několik vestavěných indikátorů LED.

LeakTest – hlavní výhody
● Není nutný žádný zásah do elektrické instalace vozidla (např. odpojení autobaterie apod.).
● Vozidlo je během měření řádně uzavřeno a uzamčeno.
● Měření není časově omezeno, může probíhat například celou noc nebo i několik dní.
● Měření lze provádět kdekoli, např. i při běžném parkování na veřejném prostranství.
● Výsledky jsou k dispozici v číselné (tabulkové) a grafické podobě.
● Nejsou zapotřebí žádné speciální odborné znalosti

Další vlastnosti
● Neobsahuje displej ani ovládací prvky, provozní režim je indikován LED kontrolkami.
● Nastavení parametrů měření se provádí předem na počítači pomocí aplikace LeakView.
● Nevyžaduje vlastní napájecí baterie
● Lze použít i k měření nabíjecího proudu baterie (automaticky rozlišuje směr proudu).
● Měří také napětí autobaterie
● Malé rozměry (70 x 70 x 25 mm) a nízká hmotnost
● PC software LeakView pro vyhodnocení měření je k dispozici zdarma

LeakTest – jak se připojuje
LeakTest se připojuje pomocí kabelů s krokosvorkami ke třem snadno přístupným bodům:
● ke kladnému pólu baterie
● k zápornému pólu baterie
● ke karoserii vozidla.

LeakTest – jak měří
Měření se skládá ze tří kroků:
1. Nastavení parametrů – LeakTest se připojí k počítači pomocí kabelu USB, kde se v programu LeakView nastaví požadované parametry (název měření, doba záznamu, počet měření, …).
2. Připojení k vozidlu – Po připojení se automaticky spustí nastavené měření, naměřené hodnoty se průběžně ukládají do paměti.
3. Získání výsledků – Po odpojení od vozidla se LeakTest opět připojí k počítači, program LeakView zobrazí naměřené hodnoty v tabulkové a grafické podobě.

LeakTest – princip činnosti
LeakTest snímá a zaznamenává pokles napětí na zemním kabelu, který spojuje záporný pól akumulátoru s kostrou vozidla. Toto napětí je velmi malé, řádově v mikrovoltech. Hodnota unikajícího proudu se pak vypočítá podle Ohmova zákona (Velikost proudu je přímo úměrná napětí a nepřímo úměrná odporu). 
V některých případech může být nutné zadat do programu LeakView hodnotu zemního odporu, tj. spojení mezi záporným pólem baterie a rámem vozidla (To je vysvětleno v článku Jak měřit zemní odpor).

Jaké hodnoty se během měření ukládají do paměti
● Hodnota představující velikost proudu.
● informace o směru proudu (nabíjení nebo vybíjení)
● Hodnota napětí autobaterie
● Časové razítko každého záznamu

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Zajímá vás, jak připojit LeakTest k vozidlu nebo jak stáhnout data z jeho paměti?
Podívejte se na naše videonávody na adrese Youtube kanáli LeakTest:
Ako LeakTest pripojiť k vozidlu
Ako nastaviť záznam
Ako získať výsledky
Ako nainštalovať aplikáciu LeakView
Ako zistiť odpor uzemnenia

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Máte zájem o koupi?
Doporučená maloobchodní cena je 175 EUR bez DPH (tj. 210 EUR včetně DPH).
LeakTest LT-10 si můžete zakoupit objednat ve smluvním eshopu.
Doprava do České republiky je 10 EUR.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

KE STAŽENÍ