News

Die geschätzte Zeit für einen zuverlässigen Start

Wenn ein spürbarer Entladungsstrom festgestellt wurde, ist es wichtig, die Ernsthaftigkeit der Situation richtig einzuschätzen und deren Auswirkungen auf die normale Fahrzeugnutzung zu beachten. Hierbei kann Ihnen das Werkzeug „Geschätzte …

Anschließen der grünen Krokodilklemme

Beim Anschließen der Krokodilklemmen ist besondere Aufmerksamkeit auf die Verbindung der grünen Klemme zu richten. Ein möglicher schlechter Kontakt kann die gesamte Messung beeinträchtigen. Die schwarze und rote Krokodilklemme wird …

Fragen und Antworten

Wofür dient der LeakTest?LeakTest dient dazu, die Größe des Stroms zu erkennen, der von der Autobatterie abgenommen wird, wenn das Auto geparkt ist. Welche sind die Hauptvorteile des LeakTest-Recorders im …

Otázky a odpovede

Na čo slúži LeakTest?LeakTest slúži na zistenie veľkosti prúdu, ktorý je odoberaný z autobatérie, keď je auto zaparkované. Aké sú hlavné výhody záznamníku LeakTest v porovnaní s klasickými metódami merania …

Pripojenie zelenej krokosvorky

Pri pripájaní krokosvoriek je potrebné venovať najväčšiu pozornosť pripojeniu zelenej krokosvorky. Jej prípadný zlý kontakt môže znehodnotiť celé meranie. Čierna a červená krokosvorka sa pripájajú k pólom batérie. Tie sú priamo konštruované …

Odhad času pre spoľahlivé naštartovanie

Ak bol nameraný nezanedbateľný vybíjací prúd, je dôležité správne posúdiť závažnosť situácie a jej vplyv na bežné používanie vozidla. V tomto vám môže pomôcť aj nástroj „Odhad času pre spoľahlivé naštartovanie“, ktorý …

Kedy nie je potrebné merať odpor uzemnenia?

Meranie na vozidle môžete realizovať aj v prípade, že nepoznáte (t. j. ešte ste nemerali) odpor uzemnenia. Je totiž možné, že hodnotu tohto odporu nebudete potrebovať. Po ukončení merania zobrazte namerané …

Príklady reálnych meraní

Úloha č. 1: Meranie veľkosti prúdu z batérie po uzamknutí vozidla Nastavená perióda záznamu: 5 sekúnd Trvanie záznamu: 2 minúty (120 sekúnd) Postup: LeakTest bol pripojený k batérii, následne boli všetky dvere …

PC SW LeakView

LeakView je PC program určený pres spoluprácu s prístrojom LeakTest.Umožňuje:● Nastavenie parametrov záznamu pre meraním● Stiahnutie a zobrazenie nameraných hodnôt po ukončení merania. Výsledky merania sú prezentované v tabuľkovej a …