Ako merať odpor uzemnenia

LeakTest je určený pre použitie vo vozidlách, v ktorých je uzemnený záporný pól autobatérie.
Pre maximálne využitie vlastností prístroja LeakTest je potrebné zistiť hodnotu odporu tohto prepojenia medzi záporným pólom batérie a kostrou.

Toto meranie stačí urobiť raz, zistená hodnota sa použije pre všetky budúce merania na konkrétnom vozidle.

Najpresnejším spôsobom je voltampérová metóda – súčasné meranie napätia a prúdu.
Na meranie napätia je vhodný digitálny multimeter s rozsahom merania jednosmerného napätia a rozlíšením 0,1mV.
Na meranie prúdu je najlepšie použiť kliešťový ampérmeter s meraním jednosmerného prúdu, postačuje štandardné rozlíšenie 0,1A.

Postup pri meraní (motor je vypnutý):
1. Meracie prístroje pripojte podľa nižšie uvedeného obrázku.
2. Autobatériu zaťažte prúdom niekoľko A (niekedy postačuje, že auto je odomknuté, prípadne sa otvoria dvere, prípadne možno rozsvietiť svetlá a podobne).
3. Merajte prúd z batérie a súčasne napätie medzi mínus pólom batérie a kostrou. Pripojenie ku kostre má byť v v bode, ktorý sa bude používať pre pripojenie zelenej krokosvorky prístroja LeakTest (má to byť iný bod než ten, kde je pripojený uzemňovací kábel kábel z mínus pólu autobatérie).
4. Namerané hodnoty napätia prúdu si poznačte. (Dôležité je, aby boli zobrazené v rovnakom čase, pretože prúd z batérie sa môže meniť.)
5. Odpor uzemnenia (v miliOhmoch) vypočítajte podľa vzťahu: napätie (v miliVoltoch) / prúd (v Ampéroch).

Napríklad: Bol nameraný prúd 6,5A a napätie 7,8mV. Potom odpor R = 7,8 / 6,5 = 1,2 mOhm

Túto hodnotu je potrebné vložiť do aplikácie LeakView. Program potom zobrazí presné hodnoty prúdu unikajúceho z batérie .

meranie R