PC SW LeakView

LeakView je PC program určený pres spoluprácu s prístrojom LeakTest.
Umožňuje:
● Nastavenie parametrov záznamu pre meraním
● Stiahnutie a zobrazenie nameraných hodnôt po ukončení merania.

Výsledky merania sú prezentované v tabuľkovej a grafickej forme.