Pripojenie zelenej krokosvorky

Pri pripájaní krokosvoriek je potrebné venovať najväčšiu pozornosť pripojeniu zelenej krokosvorky. Jej prípadný zlý kontakt môže znehodnotiť celé meranie.

Čierna a červená krokosvorka sa pripájajú k pólom batérie. Tie sú priamo konštruované na to, aby poskytovali čo najlepší kontakt. Pripojenie zelenej krokosvorky je ale odlišné. Nemusí byť vždy jednoduché nájsť vhodné miesto pre jej pripojenie. Väčšina kovových častí je nastriekaná farbou. A naopak, niektoré pekné, kovovo lesklé povrchy zas nemusia byť vodivo spojené s kostrou.

Spojenie vytipovaného miesta so záporným pólom autobatérie odporúčame skontrolovať bežným multimetrom na rozsahu merania odporu. Nameraná hodnota by mala byť prakticky nulová (0,0 Ohm, podľa prístroja). To znamená, že miesto je s kostrou dobre spojené a môže sa použiť. Samozrejme, v prípade, že miesto je znečistené, je dobré ho očistiť, prípadne utrieť od mastnoty. To sa týka aj pólov batérie. Po takejto príprave, si môžete byť istí, že nameriate správne a korektné údaje.