Otázky a odpovede

Na čo slúži LeakTest?LeakTest slúži na zistenie veľkosti prúdu, ktorý je odoberaný z autobatérie, keď je auto zaparkované. Aké sú hlavné výhody záznamníku LeakTest v porovnaní s klasickými metódami merania …

Pripojenie zelenej krokosvorky

Pri pripájaní krokosvoriek je potrebné venovať najväčšiu pozornosť pripojeniu zelenej krokosvorky. Jej prípadný zlý kontakt môže znehodnotiť celé meranie. Čierna a červená krokosvorka sa pripájajú k pólom batérie. Tie sú priamo konštruované …

Odhad času pre spoľahlivé naštartovanie

Ak bol nameraný nezanedbateľný vybíjací prúd, je dôležité správne posúdiť závažnosť situácie a jej vplyv na bežné používanie vozidla. V tomto vám môže pomôcť aj nástroj „Odhad času pre spoľahlivé naštartovanie“, ktorý …

Kedy nie je potrebné merať odpor uzemnenia?

Meranie na vozidle môžete realizovať aj v prípade, že nepoznáte (t. j. ešte ste nemerali) odpor uzemnenia. Je totiž možné, že hodnotu tohto odporu nebudete potrebovať. Po ukončení merania zobrazte namerané …

Príklady reálnych meraní

Úloha č. 1: Meranie veľkosti prúdu z batérie po uzamknutí vozidla Nastavená perióda záznamu: 5 sekúnd Trvanie záznamu: 2 minúty (120 sekúnd) Postup: LeakTest bol pripojený k batérii, následne boli všetky dvere …

PC SW LeakView

LeakView je PC program určený pres spoluprácu s prístrojom LeakTest.Umožňuje:● Nastavenie parametrov záznamu pre meraním● Stiahnutie a zobrazenie nameraných hodnôt po ukončení merania. Výsledky merania sú prezentované v tabuľkovej a …

Ako merať odpor uzemnenia

LeakTest je určený pre použitie vo vozidlách, v ktorých je uzemnený záporný pól autobatérie. Pre maximálne využitie vlastností prístroja LeakTest je potrebné zistiť hodnotu odporu tohto prepojenia medzi záporným pólom …