Príklady reálnych meraní

Úloha č. 1: Meranie veľkosti prúdu z batérie po uzamknutí vozidla Nastavená perióda záznamu: 5 sekúnd Trvanie záznamu: 2 minúty (120 sekúnd) Postup: LeakTest bol pripojený k batérii, následne boli všetky dvere …