PC SW LeakView

LeakView je PC program určený pres spoluprácu s prístrojom LeakTest.Umožňuje:● Nastavenie parametrov záznamu pre meraním● Stiahnutie a zobrazenie nameraných hodnôt po ukončení merania. Výsledky merania sú prezentované v tabuľkovej a …

Ako merať odpor uzemnenia

LeakTest je určený pre použitie vo vozidlách, v ktorých je uzemnený záporný pól autobatérie. Pre maximálne využitie vlastností prístroja LeakTest je potrebné zistiť hodnotu odporu tohto prepojenia medzi záporným pólom …